Felhasználási feltételek

I. Jogi Nyilatkozat

 

Kérjük olvasd el figyelmesen ezt a jogi egyezményt (továbbiakban:”Nyilatkozat”), mely létrejött az üzemeltető vagy “Mi” és Te (továbbiakban:”Felhasználó” vagy “Te”) közötted.

Azzal, hogy a Felhasználó használja az akvario.hu oldalt vagy termékét vagy szolgáltatását, egyetért és elismeri az ebben az Nyilatkozatban foglalat minden kitétellel,kivétel nélkül. Minden a Felhasználó számára tett ajánlat tartalma, a feltételek, az időszak, a korlátozások, a lemondó nyilatkozatok kizárólag ebben az Nyilatkozatban találhatóak meg, mivel más Nyilatkozat nincs.

Azzal, hogy az akvario.hu oldalon található valamelyik űrlapot kitöltöd és beküldöd, Te elfogadod az összes szabályt, feltételt, garanciát, kötelezettséget és kötelességet, ami ebben a Nyilatkozatban szerepel és Mi is vállaljuk a nyilatkozatban szereplő kötelezettségeinket. A nyilatkozat dátumának az a dátum tekinthető, amikor a kitöltött űrlapot az üzemeltető felé továbbították. Az érvénybe lépés dátuma pedig az a dátum, amikor az oldalon működtetett rendszer azt rögzíti.

 

II. A nyilatkozatban garantált jogok

 

Az üzemeltető garantálja a Felhasználóknak a Nyilatkozatban szereplő szabályaival és feltételeivel összhangban a következőket:

Engedélyt kapsz ( mely engedély visszavonható, nem átruházható, nem kizárólagos és visszavonható), hogy megnézz, elolvass, hozzáférj, meghallgass bizonyos szöveges, audió vagy videó anyagokat.
Amennyiben a Nyilatkozatban szereplő bármelyik kitételt a Felhasználó megsérti, az itt megadott engedély azonnal automatikusan megszűnik.

 

III. Felhasználói jótállások az üzemeltető felé

 

Mivel az üzemeltető az oldalon terméke és vagy szolgáltatása előnyeit nyújtja a Felhasználónak, ezért a Felhasználó a következőkért jótáll és egyetért azokkal:

– A Felhasználó az üzemeltető előzetes egyeztetése és írásbeli engedélyezése nélkül nem jelenít meg közvetve vagy közvetlenül anyagokat az üzemeltető oldalain. Ilyen anyagok a Felhasználó saját weboldala, egyéb médiák, saját vagy mások szolgáltatása, bármilyen hirdetés, hipertexthirdetés, linkek, bármilyen más reklámok.

– Az üzemeltető üzletpolitikája tiltja a spam-elést. Ha a Felhasználó spam-el részvételét, tagságát azonnal felfüggesztjük, az oldal jövőbeni felhasználásából kizárjuk függetlenül a befizetéseitől és a továbbiakban minden befizetését elveszti. Emellett elveszti a már befizetett tagságot, és kártalanítani köteles a üzemeltetőt a presztízsvesztesége miatt. A Felhasználó igazolja és egyetért azzal, hogy nem folytat és nem fog folytatni a jövőben semmilyen spam-nek minősülő tevékenységet. Valamint nem folytat egyéb spam-elésnek minősülő és vagy nevezhető tevékenységet(körüzenetek,lánclevelek, hírcsoport küldés, tömeges jogosulatlan/kéretlen e-mail küldés) sem az oldalon sem az oldalhoz tartozó e-mail címekre.

– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a üzemeltetőnek jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó részvételét és bármilyen tevékenységét felfüggeszteni az oldalon, kizárólag a saját megítélése alapján ha úgy találja, hogy Felhasználó belebonyolódott valamilyen spam-tevékenységbe.

– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy semmilyen módon nem kapcsolhatja össze saját weboldalát a üzemeltető weboldalával, weboldalaival.

– Az üzemeltető oldalain található információk, anyagok szisztematikus kinyeréséből a Felhasználónak tilos létrehoznia különböző gyűjteményeket, könyvtárakat, adatbázisokat, vagy információkat letölteni a cég kifejezett írásos engedélye nélkül. Valamint tilos az információkat felhasználni bármilyen célból, ami a szerződésben nincs kifejezetten definiálva.

– A Felhasználó az üzemeltető kifejezett írásos engedélye nélkül a tartalmakat,anyagokat vagy azok részeiről másolatot nem készít,nem módosítja, nem adja el, nem adja bérbe, nem használja kereskedelmi célokra, nem duplikálja, nem gyártja újra, nem szerkeszti, nem adaptálja, nem közvetíti, nem készít ebből származó munkát, nem adja licencbe, nyilvánosan nem mutatja be, nyilvános kijelzőn nem jeleníti meg ide értve a hipertext hivatkozásokat, bannereket. Ezeket nem segíti elő a világon sehol.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy azonnali kizárás a következménye az oldalról ha az oldalra, vagy a kapcsolódó email címekre olyan anyagot küld be, amelynek a tartalma a következő:

– obszcén tartalmak (nemi erőszak, brutalitás, kínzás vagy hasonlóan erőszakos cselekedet),
– kiskorúakra ártalmas tartalmak,
– illetlen kommunikációs tartalmak,
– bármilyen gyermekpornográfiát,szexualitást, különféle meztelenkedést ábrázoló vagy hozzájuk kapcsolódó tartalmak,
– személyiségi jogokat, magánéleti jogokat, szabadalmakat, védjegy jogokat, szakmai jogokat, emberi jogokat, vallási és szexuális jogokat, szellemi-tőke jogokat, szerzői és
védjegy jogokat, politikai, faji hovatartozáshoz tartozó jogokat,alapvető emberi jogokat sértő bármilyen tartalmak,
– szándékos rombolást okozó rosszindulatú informatikai tartalmak (pl.:számítógépkód, javascript kód, szoftvervírus, stb),
– prostitúciót tartalmazó, elősegítő, reklámozó, ösztönző, elősegítő tartalmak,
– warez, hackelés, crackelést tartalmazó tartalmak
– jogosulatlan digitális tartalmakat (pl.:audió,videó,mp3, e-book, stb.) letöltő és kereskedő weboldalak tartalma

 

IV. Az oldal használati feltételei a Felhasználó részére

 

– A felhasználó addig tagja az oldalnak,ameddig tagságát írásban vagy elektronikusan(email) nem kéri megszüntetni az üzemeltető, vagy az üzemeltető tagságát az oldalon fel nem függeszti.
– A felhasználó amennyiben betartja a feltételeket az oldal tagja maradhat, amíg nem kéri tagsága megszüntetését.
– Ha a felhasználó megszegi a nyilatkozat bármelyik pontját, automatikusan elveszti tagságát előzetes figyelmeztetés nélkül, valamint befizetései is elvesznek.
– Nem jogosult a Felhasználó semmilyen garanciára, pénzvisszafizetésre, ha tagsága valamilyen oknál fogva megszűnik.
– A Felhasználó betöltötte tizennyolcadik (18) életévét.
– A Felhasználó a nyilatkozat elfogadásával tanúsítja, hogy a megadott adatainak jogos használója.
– A Felhasználó vállalja, hogy az oldal által esetlegesen szert tett bevételei után törvényesen adózik, valamint elismeri, hogy mulasztásaiért csakis saját maga a felelős.
– A Felhasználó minden kötelezettsége és jótállása érvényesek az üzemeltető felé, a szerződés megszűnése után is.

V. A Felhasználó tisztában van a következő korlátozásokkal, és elfogadja azokat:

 

– Csak a 18.életévét betöltött Felhasználó használhatja az oldalt
– Azüzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa és vagy megszüntesse a Felhasználó tagságát/hozzáférését okkal vagy ok
nélkül az oldalon. Ez érvényes az oldalon vagy oldalakon található tartalmakra, anyagokra.
– Minden az oldallal kapcsolatos anyag/tartalom, egyéb szellemi tőke amit az üzemeltető nyújtott a felhasználónak, az üzemeltető tulajdonát képezi, tovább nem adható, semmilyen
kereskedelmi célra nem használható,licencbe, bérbe nem adható. Nem módosítható, nem gyártható újra, nyilvános kijelzőn nem jeleníthető meg, nem duplikálható,nem
adaptálható, nem szerkeszthető. Nem készíthető belőle munka,anyag vagy tartalom. Ezek a tevékenységek nem segíthetők elő a világon sehol, semmilyen célból.
– A Felhasználót semmilyen jog nem illeti meg az oldalon található anyagokkal/tartalmakkal kapcsolatban. Ide értve a szellemi termékeket, védjegyeket.
– A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy az üzemeltető joga van megszüntetni a Felhasználó tagságát az oldalon, ha úgy gondolja, hogy üzletpolitikáját sértő
cselekedetben vett részt, segített elő közvetett vagy közvetlen módon. Illetve ha a Felhasználó megszegi az üzemeltető szabályait. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja,
hogy csakis az üzemeltető van kizárólagos joga eldönteni, mi tartozik ilyen cselekmények alá.
– A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy az üzemeltető joga van megszüntetni előzetes tájékoztatás nélkül minden ok vagy okozat nélkül oldalát/oldalait.
– Az üzemeltető joga van bármikor megváltoztatnia weboldalát, tagsági feltételeit, fizetési szabályait.
– A Felhasználónak kötelessége alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. Bár az üzemeltető értesíti a Felhasználót a megváltozott feltételekről, mindég a Felhasználó egyedüli
kötelessége tájékozódni a változásokról. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a megváltozott feltételekkel, automatikusan kizárja magát a tagságból.
– Ha a felhasználó etikus viselkedése megkérdőjelezhető, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy figyelmeztesse és vagy megszüntesse a Felhasználó tagságát az oldalon.

VI. A Felhasználó és az üzemeltető közötti együttműködő vagy közös vállalkozás nincs

 

– A szerződés nem tartalmaz olyan elemet, amely az üzemeltető és Felhasználó közötti közös vagy együttműködő vállalkozást kívánna és nem jön létre közös társulás. A szerződés
nem tartalmaz semmit, amelyből valamiféle viszony (pl.:munkaviszony, ügynöki viszony, stb.) jönne létre az üzemeltető és a Felhasználó között.
– A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért valamint tisztában van vele, hogy az üzemeltetőnek nincs irányítása, érdekeltsége a Felhasználó semmilyen üzletében (online, offline
üzlet).
– A Felhasználó tudomásul veszi és tisztában van vele, hogy semmilyen érdekeltsége nincs az üzemeltető bármelyik tulajdonában. Valamint nincs érdekeltsége az üzemeltetővel
kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyiséggel, ide értve az utódokat és örökösöket is.
– A Felhasználó tisztában van vele és tudomásul veszi, hogy az üzemeltető és Felhasználó közötti kapcsolat erre a tagsági viszonyra korlátozódik és amelyre ennek a nyilatkozatnak a
feltételei az irányadóak.
– A Felhasználó tisztában van vele és elismeri, hogy az üzemeltető nem végez ellenőrzést és nem irányítja a Felhasználó befektetéseit, vállalkozását, weboldalát sem közvetve sem
közvetett módon. Továbbá a tartalmakért,szolgáltatásokért vagy termékekért a Felhasználó egyedül vállal értük jogi felelősséget.

A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy az oldalon található tartalmakért,anyagokért, szolgáltatásokért az üzemeltető semmilyen jótállást vagy garanciát nem vállal.
Ezeknek a használata a Felhasználó saját felelőssége. Továbbá nem vállal az üzemeltető semmilyen egyéb közvetlen vagy közvetett garanciát a váratlan károkért, melyet az oldalon található tartalmak okoztak.
A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy az oldal tagsági részén jogdíjas tartalmak, anyagok találhatók. A jogdíjas anyagokra,tartalmakra vonatkozó törvényi előírás értelmében a 8 napos törvényes pénzvisszafizetési garancia megszűnik az oldalra való belépéssel (ha van ilyen).

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a az üzemeltető(és a vele kapcsolatban álló személyek mint pl.:utódok,örökösök,üzletkötők, stb.) nem vonható felelősségre semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, sérülésért, veszteségért.
A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy az okozott kárért legyen az közvetett vagy közvetlen, amit a tagságával okozott az üzemeltetőnek köteles az üzemeltetőt(vele kapcsolatban álló személyeket is) kártalanítani.

A Felhasználó tisztában van vele, hogy a szerződés kezdete, amikor a Felhasználó beküldi a feliratkozó űrlapot, és az üzemeltető elfogadja a Felhasználót tagjaként az oldalon.
A szerződés véget ér, ha bármelyik fél a dönt a kapcsolat lezárásáról. Az üzemeltető és a Felhasználó is bármikor megszüntetheti az együttműködést írásban(vagy elektronikus úton) tett nyilatkozattal.
A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy az összes jog, ígéret, jótállás saját magára vonatkozik, más jogi vagy nem jogi személyre nem ruházható.
A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy előzetes értesítés nélkül az üzemeltető bármikor szabadon átruházhatja az összes kötelezettségét, előnyét egy harmadik félnek.

A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, hogy a feliratkozó form kitöltésével és beküldésével a Felhasználó magára kötelező érvényűnek fogadja el a nyilatkozatban szereplő összes pontot. Továbbá tisztában van vele, hogy az oldal felhasználója lett. A szerződés létrejöttének időpontja a feliratkozó form kitöltése, és a rendszer által rögzített időpont.
A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja valamint nyilatkozik róla, hogy elolvasta az ebben a nyilatkozatban szereplő pontokat elolvasta, megértette. Valamint elfogadja, hogy az űrlap beküldésével a szerződés létrejött a 2001.évi XXXV. az elektronikus aláírásról szóló törvény értelmében.
A Felhasználó tisztában van vele és elfogadja, továbbá megértette, hogy a weboldal rögzíteni fogja azokat az információkat amelyeket az üzemeltető a szerződés betartására használ.

VII. Az oldalon megjelenő minden tartalomra (kép,hang,videó,adat,szöveges tartalom, stb.) az alábbiak érvényesek:

 

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is.
Szerzői jogi védelem alatt álló oldal. A honlapon elhelyezett szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek (pl. betűtípusok, gombok, linkek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo stb.) felhasználása, másolása, terjesztése, továbbítása – akár részben, vagy egészben – kizárólag az akvario.hu előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

Minden jog fenntartva! Az oldalon lévő információk (kép, szöveg, videó, hanganyag, stb) szerzői jogvédelem alatt áll, másolása törvényt sért. Az ebből adódó erkölcsi illetve anyagi kár megtérítésére az oldal tulajdonosa és/vagy üzemeltetője minden esetben igényt tart.